Politihøgskolen søknadsfrist 1. mars

Direkte til timebestilling

Helseattest – Medisinske krav

Du kan ikke ha funksjonsnedsettelse, aktivitetsbegrensning, eller deltakerbegrensning som gjør at du ikke kan gjennomføre utdanningen.

Legeerklæring kan ikke være eldre enn 6 måneder. Enkelte diagnoser krever ytterligere dokumentasjon. Det er en fordel at slik dokumentasjon medbringes til undersøkelse.

Vi har alle de nødvendige testene for undersøkelse, inkludert spirometri og utvidet fargesynsundersøkelse.

Diagnoser som er diskvalifiserende:

 • Allergi med alvorlig straksreaksjon (anafylaksi)
 • Diabetes type 1
 • Epilepsi med anfall og/eller bruk av legemidler mot epilepsi i løpet av de siste 10 år
 • Alvorlig grad av kronisk inflammatorisk tarmsykdom, som Crohns eller ulcerøs kolitt
 • Total fargeblindhet (akromatopsi)
 • Pågående psykisk lidelse
 • Alvorlig sinnslidelse eller psykotisk lidelse som schizofreni eller bipolar affektiv lidelse

Diagnoser hvor vi trenger ekstra dokumentasjon:

 • Astma
 • Barneepilepsi
 • Tidligere eller avdiagnostisert ADHD eller ADD
 • Sykdomshistorie med psykisk lidelse som angstlidelse, depressiv lidelse eller spiseforstyrrelse
 • Milde former for kronisk inflammatorisk tarmsykdom
 • Milde former for leddsykdom
 • Søvnapné

Kilde: Politihøgskolen.no