Lanternetest (Fargesynstest)

Offshorelegen har gleden av å tilby kort ventetid på utvidet fargesynsundersøkelse (Lanternetest) for arbeidstakere i næring som krever godkjent fargesyn.

Vi er en av fire instanser i Norge som er særskilt godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å utføre denne typen undersøkelse, og eneste instans som dekker midt-norge.

Ta kontakt for timebestilling

Sjøfolk – Sjømannsattest

I henhold til STCW-konvensjonen, Tabell A-I/9 er fargesyn delt opp i tre ulike klasser, CIE-standard 1, 2 og 3.

  • Standard 1 er minstekrav for arbeidstakere som har brovakt på skip over 500 bruttotonn
  • Standard 2 er minstekrav for arbeidstakere som har brovakt på skip under 500 bruttotonn
  • Standard 3 er minstekrav for maskinister og skipselektrikere på skip over 500 bruttotonn og med fremdriftskraft på mer enn 750 kW.
    I tillegg er det en særlig merknad for maskinister. Dersom de oppfyller alle andre krav i tabell A-I/9 kan en godta at maskinisten ikke har nødvendig fargesyn.

Dekksoffiser klasse 6 (D6)

Krav til førere av fartøy i oppdrettsnæringen fra 1.1.2024 er D6 sertifikat. Fargesynskrav ift D6 sertifikat:

  • CIE Standard 2 er minstekrav for arbeidstakere som har brovakt på skip under 500 bruttotonn

Fritidsskipper – D5L/D5LA

Siden § 30 (3) i kvalifikasjonsforskriften kun godtar at fargesynet skal være undersøkt med Ishiharas eller en likeverdig test, vil det tilsi at CIE standard 1 gjelder for utstedelse av fritidsskippersertifikat. Dette vil si at det i praksis er strengere krav til å få utstedt disse sertifikatene enn et yrkessertifikat for navigatører på skip under 500 bruttotonn.

Dersom denne testen ikke bestås og det er behov for videre utredning, må kandidaten minimum oppfylle CIE standard 2.

Offshorelegen tilbyr utredning av fargesyn som kan nærmere kvantifisere grad av fargesvakhet i henhold til CIE standard 1, 2 og 3.

Lokfører/Signalarbeider

Forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog §2-8 Synskrav – andre ledd bokstav E – normalt fargesyn: påvist gjennom bruk av en godkjent prøve, som f.eks. Ishihara, supplert ved en annen godkjent prøve dersom det er nødvendig,

Pilot – Klasse 2

MED.B.075 Colour vision
(a) Applicants shall be assessed as unfit, where they cannot demonstrate their ability to readily perceive the colours that are necessary for the safe exercise of the privileges of the licence.

Applicants who do not pass the Ishihara test shall undergo further colour perception testing to establish
whether they are colour safe.

Vårt testutstyr er utviklet for å klassifisere og kvantifisere fargesyn, og brukes i Storbritannia som eneste godkjente metode for fargesynstesting av piloter.

Seilflygere, Mikroflygere og førere av friballong

Seilflygere, mikroflygere og førere av friballong skal ha normal fargesans.
Normal fargesans foreligger når Ischiharas fargetavler leses uten feil.
Søker som ikke oppfyller fargesanskravet, kan godkjennes på særskilte vilkår fastsatt av Luftfartstilsynet.

Flygeleder

ATCO.MED.B.075 Fargesyn
Søkere skal ha normalt fargesyn

AMC1 ATCO.MED.B.075 Colour vision:
(a) Pseudoisochromatic plate testing alone is not sufficient.
(b) Colour vision should be assessed using means to demonstrate normal trichromacy.

Brannmann

De fleste branndistrikt krever normal fargesans for å bli tatt opp som aspirant