Døgnmåling av blodtrykk

Ta kontakt ved ønske om døgnmåling av blodtrykk.

Døgnmåling gjennomføres ved mistanke om høyt eller grensehøyt blodtrykk. Vi kobler på et apparat som måler blodtrykket sporadisk over 24 timer.

Resultatet blir vurdert opp mot referanseverdier for døgntrykk, og fungerer som grunnlag for videre anbefaling om konservative eller medikamentelle tiltak.

Ved endt undersøkelse produseres en rapport som vurderes av vår lege.