Covid-19 – Sjømannsattest

Sjømannsattest:

Dersom du ikke har attest fra før, eller har attest som gikk ut på dato før 01.03.2020, ta kontakt for videre informasjon.

Det er åpnet for e-konsultasjon for sjømenn.

Dersom du har attest som går ut, eller har gått ut på dato perioden 01.03.2020-01.06.2020 gjelder følgende regler:

I tilfeller der situasjon med Corona-viruset er til hinder for at sjøfolk får fornyet sin norske helseerklæring vil Sjøfartsdirektoratet tillate at sjøfolk arbeider med helseattest som er gått ut på dato forutsatt at tidsrommet ikke overstiger 6 måneder, og sjøfolkene er i besittelse av en utløpt helseattest av nyere dato.

– Kilde: Sdir

Så lenge myndighetenes anbefalinger om reduksjon av ikke-essensiell pasientkontakt vedvarer, vil overnevnte gjelde. Straks det lar seg gjøre å gjennomføre helseundersøkelser på normalt vis skal helseundersøkelse gjennomføres.