Covid-19 – Offshoreattest

Dersom du ikke har attest fra før, eller har attest som gikk ut på dato før 01.01.2020, ta kontakt for videre informasjon.

Dersom du har attest som går ut, eller har gått ut på dato perioden 01.01.2020-01.06.2020 gjelder følgende regler:

Helseerklæringer som er gått ut på dato forlenges forutsatt at:
– Tidsrommet ikke overstiger 6 måneder, og
– Vedkommende er i besittelse av en utløpt helseerklæring med utløpsdato 1. januar 2020 eller senere.
Dette gjelder også helseerklæringer gitt etter dispensasjonsbestemmelsen. Helsekravforskriftens øvrige bestemmelser gjelder på vanlig måte.

Kilde: Fylkesmannen i Rogaland