Priser og Tjenester

Offshoreattest – 1599,-

Sjømannsattest – 1799,-

Pakkepris Offshore + Sjø – 2699,-

Pakkepris Los + Sjø – 2699,-

Helseattest Røykdykker – 1599,-

Pakkepris Offshore + Røykdykker – 2699,-

Fritidsskippersertifikat (D5L – D5L/a)  helseattest – 1099,-

Pakkepris Fritidsskipper + Sjømannsattest – 2099,-
– Bruk av D5L og D5L/a i næring krever godkjent helseattest for sjømenn

Helseattest opptak Politihøgskolen – 1799,-

Fritidsdykker – 1499,-

Gruppepris avtales individuelt

Husk å ta med:
– Gyldig legitimasjon
– Briller (innbefatter også skjerm- og lesebriller)
– Styrke på brillene (Diopter)
– Tidligere attester
– Epikriser og spesialistuttalelser dersom du har vært til behandling på sykehus, eller hos spesialist, siden forrige gang du ble sertifisert.

Anslått undersøkelsestid er 20-40 minutter.

Betaling:
Vi aksepterer bankkort, kredittkort og Vipps, men har dessverre ikke anledning til å utstede faktura. Alle sertifiseringer betales ved endt helseundersøkelse. Helseattest blir dessverre ikke utstedt uten godkjent betaling.